Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Columns Marc van Leent

Marc van Leent publiceert op ongezette tijden een gedachte op LinkedIn. Ze gaan over de publieke zaak. Dat is waar maatschappelijk vastgoed om draait.

Columns van Ingrid de Moel

Ingrid de Moel, directeur van Bouwstenen voor Sociaal en ondernemer bij de Wijkplaats publiceert colums in Binnenlands Bestuur. Die gaan over maatschappelijk vastgoed maar net zo goed over dagelijkse beslommeringen. 

Eigen geld eerst

Alle Nederlanders bij elkaar hebben meer dan 330 miljard aan spaargeld. Dat is bijna 44.000 euro per huishouden. Ik weet het, dit geld is erg ongelijk verdeeld. Maar dat neemt niet weg dat we er gemiddeld warmpjes bij zitten. Het Nibud advsieert ons om 4 á 5 duizend euro achter de hand te houden voor calamiteiten. Als je dat er van aftrekt houd je nog steeds een kleine 300 miljard over voor andere zaken.<--break->

Flow in multifunctionele accommodaties

Flow Van de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi is het begrip flow afkomstig. Hij heeft een verband gelegd tussen enerzijds de capaciteiten en anderzijds de uitdaging van een persoon. Als we zijn filosofie projecteren op multifunctionele accommodaties, komen we tot een interessant inzicht.

7 redenen waarom leegstand niet vanzelf verdwijnt

Veel mensen denken dat als de economie weer aantrekt, de leegstand vanzelf zal verdwijnen. Maar dat is een misvatting.  Hier volgen 7 redenen waarom de leegstand niet vanzelf zal verdwijnen, en zelfs groter zal worden.

Sociale correctheid maakt blind

Feiten spreken zelden voor zich en moeten daarom geïnterpreteerd worden. En daar gaat het vaak mis. Wat mij opvalt is dat wetenschappers en beleidsmakers op basis van dezelfde feiten tot verschillende inzichten komen.

Sociale Knopenkaart

Ontmoeting is de brandstof van onze moderne netwerksamenleving. Dat besef wordt breed gedeeld. Wat mij echter opvalt is dat iedereen die ontmoeting wil faciliteren. Goedbedoeld maar contraproductief. 

Is 10% hergebruik aanvaardbaar

Het EIB voorspelt dat er tot 2040 één miljoen nieuwe woningen gerealiseerd dienen te worden. Het overgrote deel daarvan zal nieuw gebouwd dienen te worden. Het EIB verwacht dat slechts 50.000 van deze woningen in bestaande (lege) gebouwen gerealiseerd kunnen worden. Die 50.000 woningen staan ruwweg voor 5 miljoen m2.

Crowd Mapping

In de ruimtelijk ordening hebben we de toelatings- en ontwikkelingsplanologie achter ons gelaten. We spreken nu graag over uitnodigingsplanologie. Binnen globale kaders nodigt de overheid burgers en ondernemers uit om initiatieven te nemen. Deze faciliterende aanpak vraagt nieuwe instrumenten. Crowd mapping kan één van die instrumenten zijn.

Pagina's