Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Publieke omroep als MFA

Wie is de gebruiker van het zwembad? Dat is de zwemmer. Wie is de gebruiker van de bibliotheek? De lezer. Wie is de gebuiker van de school? De leerling, toch?! Dat klinkt logisch. Maar als we over multifunctionele centra spreken, is het dat niet. Als we dan over gebruikers spreken, bedoelen we doorgaans de dienstverleners. Opmerkelijk!

VPRO, HEMA en MFA

We hebben vanzelfsprekende woorden voor archetypische ruimten als kantoor, plein, park, straat en winkel. Ze zijn duidelijk en neutraal. Zulke woorden ontbreken als het gaat over vastgoed met een wijkfunctie. We spreken dan over buurthuis, wijkaccommodatie, trefcentrum of gemeenschapshuis. Tegenwoordig gebruiken we woorden als kulturhus, brede school, community center of MFA.

Geen van die woorden klinken vanzelfsprekend. Neutraal zijn ze zeker niet. Vaak roepen ze een frons op of een ronduit afwerende reactie. Nee hé! 

 

Privatisering ruimtegebruik

In Romeinse tijd waren we aangewezen op publieke latrines; zij aan zij. Pas veel later kregen de mensen een eigen toilet, privaat geheten. Het duurde tot de jaren vijftig en zestig totdat iedereen over een eigen badkamer kon beschikken. Nu plaatsen we sauna's op zolder en bubblebaden in de tuin. De privatisering van het ruimtegebruik is een voortgaand en onomkeerbaar proces.

Kunnen en gunnen

De exploitatie van het maatschappelijk vastgoed kent grote problemen; trefwoorden zijn:  lage bezetting, (verkapte) leegstand, klimaat- en energieproblemen en exploitatietekorten. Dat is niet mis. Lees daarvoor ook de Position Paper die Bouwstenen in samenspraak met het werkveld heeft opgesteld.

Pagina's