Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

De instrumenten van Einstein

Van Einstein is de uitspraak "Je kunt een probleem niet oplossen met de instrumenten waarmee het veroorzaakt is". In het maatschappelijk vastgoed slaan we deze wijsheid echter in de wind. Een groot deel van onze beleidsinstrumenten stamt uit een tijd waarin we functies wilden scheiden.

 

De bibliotheek was er om te lezen, het kantoor om te werken en de sporthal om te sporten. Het was de tijd van functionalisme, arbeidsdeling en vergaande sectoralisering. Die tijd is voorbij. De bibliotheek wil nu een ontmoetingspunt zijn, het kantoor een lerende organisatie en de sporthal een evenementenzaal.

 

We verlangen meer samenhang en synergie. We willen functies niet meer scheiden maar we willen functies juist combineren. Het combineren van die functies doen we echter met dezelfde instrumenten als waarmee we deze functies hebben gescheiden. Hetzelfde bestemmingsplan, dezelfde geschreven en ongeschreven regels en dezelfde instituten.

Logisch dat we een legioen procesmanagers en projectcoördinatoren nodig hebben, om het geheel bij elkaar te brengen. En dan nog lopen processen vast in complexiteit en belangentegenstellingen.

 

Geinspireerd door Einstein is mijn advies: we hebben niet meer planning en overleg nodig maar minder. Laten we zoeken naar nieuwe instrumenten die horen bij samenhang en synergie. Laten we ons afvragen:

  • welke instrumenten een datingbureau gebruikt om potentiele partners samen te brengen?
  • welke instrumenten een voetbalcoach inzet om een elftal te smeden?
  • welke instrumenten een schilder pakt om zijn kleurenpalet te kiezen?
  • welke instrumenten spreeuwen bezitten om een wendbare zwerm te vormen?

 

Marc van Leent