Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Publieke omroep als MFA

Wie is de gebruiker van het zwembad? Dat is de zwemmer. Wie is de gebruiker van de bibliotheek? De lezer. Wie is de gebuiker van de school? De leerling, toch?! Dat klinkt logisch. Maar als we over multifunctionele centra spreken, is het dat niet. Als we dan over gebruikers spreken, bedoelen we doorgaans de dienstverleners. Opmerkelijk!

 

 

Het bestempelen van de dienstverleners als (hoofd)gebruikers van een multifunctioneel centrum is de kortste weg naar het verguisde 'bedrijfsverzamelgebouw'. 

 

In de publieke omroep hebben ze enige jaren geleden het 'omroepverzamelnet' afgeschaft. De omroepen delen niet langer een net, maar maken programma's die door netmanagers op een passende tijd en plek (net) worden geprogrammeerd. Elk net heeft een eigen identiteit (kijkersprofiel) die bewaakt wordt door een eigen netmanager. Wat de netmanager is bij de publieke omroep, is de conservator bij een museum en de directeur in een theater. Zij dragen de eindverantwoordelijkheid voor een samenhangende en vraaggerichte programmering.

 

Die netmanager, conservator of directeur is ook nodig in een multifunctioneel centrum. Ook daar is een programmamanager nodig die weet wat er in de wijk leeft, en in staat is die wijk binnen te krijgen. De dienstverleners hebben uiteindelijk profijt van zo'n programmamanager (meer klanten!). Dan moeten we wel consequent zijn. Niet de dienstverlener is de gebruiker van een multifunctioneel centrum, maar de bewoner in al z'n hoedanigheden.

 

Overigens. Meer producten zijn er beter van geworden door ze op hun kop te zetten.

 

Marc van Leent