Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Expert Team op stap in ... Oudenbosch

 

Is privatisering mogelijk? Met die vraag heeft het Expert Team van de Wijkplaats onderzoek gedaan naar de exploitatie van Fidei et Arti, een sociaal culturele voorziening in het Westbrabantse Oudenbosch. Het Expert Team komt tot de conclusie dat privatisering geen reële mogelijkheid is. Inclusief indirecte bijdragen wordt de jaarlijkse, gemeentelijke subsidie, direct en via huisvesting, geschat op € 250.000 tot € 300.000.

 

Volgens Glenn van der Vleuten, projectleider van het expertteam in Oudenbosch is het vrijwel ondenkbaar dat Fidei dat zelf uit de markt kan halen. Naar zijn mening kan die subsidie wel omlaag met meer ondernemerschap. "Essentieel is dat er vanuit een onderscheidend concept wordt geredeneerd; er liggen vijf theaterachtige voorzieningen in de directe nabijheid waarmee geconcurreerd moet worden". 

 

Direct betrokkenen over Expert Team: 

  • Winfried Jansen, penningmeester Fidei et Arti: “Goed onderzoek, deskundige aanpak, heldere presentatie”
  • Bert Derene, projectleider bij de gemeente Halderberge: “Een bruikbaar advies en fijn om in één dag de gesprekken met deskundigen én de presentatie van de conclusies te krijgen.”

Inmiddels voert De Wijkplaats een vervolgonderzoek uit.

 

 

Meer informatie bij Glenn van der Vleuten