Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Maatschappelijk vastgoed als bouwkavel

Dossier 1: Volgens Bouwstenen van Sociaal loopt bij ongewijzigd beleid de (verborgen) leegstand in het maatschappelijk vastgoed op tot 20 miljoen m2. Dat is driemaal de huidige kantoorleegstand.

Dossier 2: Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn belangrijke pijlers onder de participatiesamenleving; (collectief) particulier opdrachtgeverschap sluit daar naadloos op aan.

 

Veel gemeenten buigen zich over beide dossiers, maar zelden in samenhang. Jammer.

 

Dossier 1: traditionele verkoop van maatschappelijk vastgoed stagneert in veel gemeenten. Veel lege schoolgebouwen, afgedankte welzijnscentra en overbodig geworden bibliotheken staan jaren leeg.

Dossier 2: ondanks de crisis bleef de woningproductie door (collectief) particulier opdrachtgeverschap nagenoeg op peil. Zelfbouw spreekt tot de verbeelding van een brede groep burgers.

 

Het combineren van beide dossiers kan een doorbraak opleveren. Dat weten we niet zeker, maar als we het niet proberen komen we er nooit achter. Rotterdam zet de toon met z'n klusscholen.

 

Dossier 1: anders dan kantoren staat maatschappelijk vastgoed vaak op centrale plaatsen en maken deel uit van de collectieve identiteit; mensen hebben er op school gezeten of gingen er naar de soos.  

Dossier 2: zelfbouw is veel meer dan bouwen aan vastgoed, ze draagt bij aan krachtige netwerken en een zelfredzame samenleving; de maatschappelijke bijvangst van zelfbouw is hoog.

 

Hergebruik van maatschappelijk vastgoed via (collectief) particulier opdrachtgeverschap gaat niet vanzelf. Ingesleten denkpatronen en traditionele werkwijzen moeten we daarvoor loslaten. Maar de tijd is er rijp voor; waar wachten we op!

 

Marc van Leent