Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Zaanstad pakt door met verzelfstandiging

De Gemeente Zaanstad pakt door met de verzelfstandiging van haar buurtcentra. Mede op basis van een Benchmark Buurtcentra die in 2013 door de Wijkplaats is opgesteld, heeft de gemeente Zaanstad besloten om alle buurtcentra te verzelfstandigen. Mits daar animo voor is ...

 

Er zijn twee trajecten uitgezet

  • In elke wijk wordt een bijeenkomst gehouden om het 'bewonerspotentieel' te peilen voor een zelfstandig buurthuis; zijn er mensen die iets (samen) willen ondernemen? 
  • Daarnaast wordt een ondersteuningsregeling uitgewerkt waarop dit 'bewonerspotentieel' een beroep kan doen. Eén van de vragen: is er behoefte aan maatwerk als het gaat om financiële ondersteuning of heeft een vaste, voor iedereen gelijke subsidie de voorkeur?

 

De Wijkplaats ondersteunt het gehele proces met haar expert team. 

 

In veel wijken zijn bewonersbijeenkomsten gehouden. Voorlopige conclusie: er is weliswaar weerstand tegen de bezuiningingen op buurtcentra, maar er zijn veel Zaankanters die de handen uit de mouwen willen steken. De opkomst tijdens de wijkbijeenkomsten varieerde van 20 tot 80 personen.

 

Meer informatie bij Marc van Leent