Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Leegstand als impuls voor zelf(ver)bouw

In Amersfoort heeft de Wijkplaats het initiatief genomen om een impuls te geven aan zelfbouw en zelfbeheer met leegstand als katalysator. PO en CPO, want daar gaat het initiatief over, is vaak gefocussed op lege kavels. Lege gebouwen zijn echter ook een optie. Zelfbouw wordt dan zelfverbouw.

Samen met gemeente, provincie, corporaties  en andere partijen heeft ze een programma samengesteld dat bestaat uit drie stappen:

  • In kaart brengen van leegstaande gebouwen in Amersfoort met potenties op gebied van zelfbouw en zelfbeheer.
  • Werven en enthousiasmeren van ondernemende Amersfoorters om met deze leegstand aan de slag te gaan.
  • Starten van aantal pilots om (meer) ervaring mee op te doen.

 

Collectief geheugen

Net zoals in veel andere steden staat in Amersfoort maatschappelijk vastgoed leeg. Meer dan kantoorgebouwen lenen deze accommodaties zich voor zelfbouw en zelfbeheer. Bovendien spelen deze accommodaties een rol in het collectieve geheugen. Mensen hebben er op school gezet of gingen er naar de bieb.  

Lees hier meer over het project Leegstand als impuls voor zelfbouw en zelfbeheer

 

CPO en PO zijn burgerinitiatieven

Er wordt samengewerkt met burgerinitiatieven die vergelijkbare doelen nastreven. Eén daarvan is 'Duurzaam inbreiden', een initiatief dat is voortgekomen uit de G1000, een bijeenkomst met (bijna) 1000 Amersfoorters over de toekomst van de stad. PO en CPO zijn in feite burgerinitiatieven

 

Stagiars gezocht 

Om met het initiatief aan de slag te gaan, zoekt de Wijkplaats met ingang van september 2014 naar één of twee stagiairs. Bekijk hier het stageprofiel.