Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Leefstijlgerichte MFC s in woonservicezones

Als onderdeel van de proeftuinen die de SEV begeleidt op het gebied van woonsevicezones, is een oefening gestart om op een leefstijlgerichte manier naar multifunctionele centra te kijken. Kern van de gedachte is: een centrum dat voor iedereen bedoeld is, zal niemand smaken!

 

De volgende casushouders doen mee met deze oefening:

  • Breda
  • Hengelo
  • De Bilt
  • Dronten

De oefening wordt begeleid door Marc van Leent

 

Dorpskracht en Kennedy

Voor Mijande Wonen heeft Marc van Leent een sessie geleid over Dorpskracht. Wat is het en wat kan je er mee? Mijande Wonen is een 'plattelandscorporatie' in Oost Twente. Kern: dorpskracht is het geheel van verhalen, rituelen, plekken, mensen, relaties en vaardigheden dat dorpen uniek en vitaal maakt. En heeft Dorpskracht iets te maken met Kennedy?

 Dorpskracht gaat over

School en buurt in de scrum

Ingrid de Moel heeft op 18 maart 2011 een workshop School & Buurt verzorgd tijdens het AVS-congres. Over betaalpasjes, lesbrieven en synergie. Bijgaand haar presentatie.

Proeftuin Vastgoed voor vrouwenopvang

Eind 2008 is deze proeftuin gestart. Opvangorganisaties, corporaties en gemeenten proberen een doorbraak te realiseren in de kwaliteit van accommodaties voor vrouwenopvang. Aanleiding voor de proeftuin is de hoofdconclusie uit het onderzoeksproject 'Huisvesting voor de Vrouwenopvang' van Minke Wagenaar. Zij stelt dat de kwaliteit van de huisvesting van de instellingen voor vrouwenopvang tot het primaire hulpverleningsproces behoort.

Beoordelingskader maatschappelijk vastgoed


2008 en 2009 hebben tien corporaties elkaar voortgestuwd in het innovatieve verband Ondernemen met maatschappelijk vastgoed. De SEV heeft resultaten in 2009 samengebracht in een publicatie. Ingrid de Moel, Jasper van der Wal en Marc van Leent waren de belangrijkste auteurs.

Publicatie valt uiteen in een deel met een beoordelingskader voor het afwegen van investeringen en een deel voor strategische positionering.

 

Schetsen aan nieuwe scholen

Leerkrachten en ouders die meepraten en meebeslissen over een nieuwe school; wie kan daar tegen zijn?! Toch dreigt het gevaar dat we dan voortbouwen op de school van gisteren. Moeten we juist niet loskomen van bestaande referenties en met een frisse blik opnieuw naar de opgave kijken?

Verkoop en borging maatschappelijk vastgoed


Als je het maatschappelijk vastgoed verkoopt aan woningcorporaties, hoe houd je dan nog greep op de kwaliteit en beschikbaarheid van accommodaties. Kan je dat borgen en zo ja: hoe? Stadsdeel Zeeburg, Amsterdam, is samen met de aldaar werkzame corporaties een traject van verkoop en borging ingegaan. Kern: leg beoogde kwantiteit en kwaliteit vast, maar zorg ook voor een jaarlijkse verbetercyclus met onafhankelijke toetsing.

 

Pagina's